Uzman Klinik Psikolog Selen Muratoğlu
Hakkımda

Uzman Klinik Psikolog Selen Muratoğlu

Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji İngilizce bölümünden mezun olduktan sonra, klinik psikoloji alanında yüksek lisans eğitimimi Gedik Üniversite'de yüksek onur derecisi ile mezun olarak tamamladım. 3 yıl süresince, bireylerin ve grupların psikolojik sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirerek, etkili terapi yöntemleri ile destek sağladım. Özellikle Aile ve Çift Danışmanlığı eğitimi Çift Terapisi , Çocuk - Ergen Terapisi üzerine yoğunlaşarak, bu alanda derinlemesine bilgi ve deneyim kazandım. Etkin dinleme, empati ve bilimsel araştırmalara dayalı uygulamalar ile bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyorum. Mesleğimi etik ilkelere bağlı kalarak icra ederken, sürekli eğitim ve öğrenme anlayışı ile güncel bilimsel gelişmeleri eklektik bir yaklaşım benimseyerek takip etmekteyim.

Devamını Oku

Psikologlar, insan zihninin en karanlık köşelerini aydınlatan fenerler gibidir; onlar, sessiz düşüncelerin ve gizli duyguların yankısını duyar ve anlarlar.

Psikologlar, insan zihninin en karanlık köşelerini aydınlatan fenerler gibidir; onlar, sessiz düşüncelerin ve gizli duyguların yankısını duyar ve anlarlar.

"Psikologlar, insan zihninin en karanlık köşelerini aydınlatan fenerler gibidir; onlar, sessiz düşüncelerin ve gizli duyguların yankısını duyar ve anlarlar."

Bu cümle, psikologların insan zihninin karmaşık ve anlaşılması zor kısımlarını aydınlatma yeteneklerine işaret ediyor. "Karanlık köşeleri aydınlatan fenerler" benzetmesi, psikologların, insanların kendilerini ifade etmekte zorlandıkları, korkularını ve endişelerini anlamalarına yardımcı olduklarını simgeliyor. "Sessiz düşünceler" ve "gizli duygular" ifadeleri ise, psikologların, danışanlarının söylenmemiş sözlerini ve ifade edilmemiş hislerini anlama yeteneklerine vurgu yapıyor. Bu cümle, psikologların insanların içsel dünyalarına ışık tutma ve onları anlama rollerini kısaca özetliyor...

DANIŞANLARDAN GELENLER

Danışan Yorumları